Hyves bestaat 5 jaar. Begonnen in een tijd waarin de term social networking eigenlijk nog niet bestond en inmiddels uitgegroeid tot een site met 9 miljoen profielen. Dat is een prestatie. Ondertussen heeft de rest van de wereld natuurlijk niet stil gestaan en zijn er inmiddels vele profielensites, waarvan Linkedin en Facebook het bekendst zijn, althans in Nederland.

Hoewel Hyves dus een succes genoemd mag worden is de verjonging van de Hyvers en de opkomst van onder meer Facebook toch aanleiding je af te vragen of de neergang van dit Nederlandse initiatief aanstaande is. Dat was althans de vraag tijdens mijn gesprek op Radio1. En wat moeten ze doen om die eventuele neergang het hoofd te bieden?


1 reactie

krijnschuurman.com » Opinie Radio » De strijd tussen Facebook en Hyves; leugens en statistieken · 24 september 2011 op 14:28

[…] Er lijkt soms toch wel enige afgunst aan ten grondslag te liggen. Anderhalf jaar geleden werd me een vraag van gelijke strekking voorgelegd op Radio 1, het gesprek was ter ere van het 5-jarig bestaan van Hyves, terwijl het – zeker op dat moment […]

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *