Twitter maakte vannacht cijfers bekend: in het afgelopen kwartaal werd een omzet van $710 miljoen gemaakt en een verlies van $90 miljoen. Dat was al verwacht. Opvallender was het aantal gebruikers: 320 miljoen Een flink aantal, maar ongeveer even veel als het kwartaal ervoor. Geen groei dus. Voor het eerst in 10 jaar.

Ondertussen voert Twitter wel veranderingen door, maar die hebben dus nog niet geleid tot substantiële aanwas van nieuwe gebruikers. Twitter zal dus nog het hoofd moeten breken op de oplossing voor dat probleem.

Ik denk dat je het gebruik van Twitter tot pakweg twee doelen kan terugbrengen: als sociaal medium (de waarde daarvan wordt bepaald door het aantal verbonden vrienden) en als nieuwsmedium. Vooral dat laatste blijft krachtig; als er iets gebeurt, is Twitter nog steeds het beste medium om snel uit te vinden wat er aan de hand is. Wellicht dat de toekomst van Twitter toch vooral daar ligt, al dan niet in handen van een groot nieuwsmedia-bedrijf?

Ik sprak erover bij BNR, dat er zelf ook een artikel aan wijdde.