Mede naar aanleiding van de ramp in Nepal ontstond bij BNR de vraag wat nu eigenlijk de rol van sociale media kan zijn in dit soort situaties. Er zijn natuurlijk talloze voorbeelden te noemen, die grofweg zijn op te delen in de fase voorafgaand (bij naderend natuurgeweld bijvoorbeeld), tijdens (met name verspreiden maar ook verwerven van informatie) en ook nog in de periode erna (reconstructie of zelfs gecrowdfund rechergewerk).

Mij viel op dat in de afgelopen tijd alle grote tech giganten iets hebben gedaan. Een paar voorbeelden:

  • Facebook heeft de Safety Check
  • Google helpt met de Person Finder
  • Apple zamelt geld in via iTunes
  • Microsoft biedt gratis Skype

Belangrijkste vraag is natuurlijk of je ook echt levens kan redden door het gebruik van sociale media. Vermoedelijk wel. Het Rode Kruis riep overheden en hulporganisaties al op om sociale media meer te benutten.  “Er is te weinig vertrouwen in wat burgers al doen online. Technologie zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen”. Dat lijkt mij ook. Het komt vooral neer op regie nemen en kanaliseren.

Ik verkende de mogelijkheden in een gesprek in de Avondspits.

 

Categorieën: Radio