Een Amerikaanse vrouw van wie de echtgenoot is omgekomen in de strijd in Jordanië, claimt dat Twitter een “tool for spreading extremist propaganda” is. Ze is daarom een rechtszaak begonnen tegen de microblogging dienst. Ze vindt dat Twitter “doelbewust, bewust of met moedwillige blindheid” voorziet in “materiële steun aan de voorbereiding en uitvoering van de handelingen van internationaal terrorisme, met inbegrip van de aanval waarbij Lloyd Fields Jr. is vermoord.”

Het blijft een ingewikkelde kwestie, waarbij ik denk dat het verstandig is expliciet onderscheid te blijven maken tussen de drager van de boodschap (het medium. de infrastructuur) en de inhoud van de boodschap. Klinkt wat principieel. maar het is de enige weg in dit soort kwesties.

Ik pratte erover met xxx op Radio 1.